قیمت اسپیس فریم

قیمت اسپیس:

کرج اسپیس با دارا بودن قسمت تولید اسپیس با کنترل قیمت تولید اسپیس، سازه اسپیس را با قیمت مناسب در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. قیمت اسپیس فریم با نوع مواد به کار رفته در ساخت اسپیس رابطه مستقیم دارد و بسته به نوع لوله و خاموت آن قیمت اسپیس معیین می‌گردد.

قیمت اسپیس هر متر طول ۳۹۰۰۰ تومان می‌باشد. قیمت بست اسپیس ۳۰۰۰ تومان می‌باشد.

[تعداد: 16    میانگین: 4.9/5]
فهرست